EK Partners


Co jsme v minulosti dělali – případové studie

 • Registrace k DPH několika stovek daňových subjektů

 • Zavedení systému tzv. call-off-stock skladů pro několik desítek dodavatelů velkého obchodního řetězce

 • Daňové řešení restrukturalizace významného sportovního zařízení

 • Zavedení on-line účetnictví pro obchodní společnost nebo výrobní podnik s několika desítkami zaměstnanců

 • Asistence s implementací ERP systému ve výrobní společnosti s obratem v jednotkách mld. Kč

 • Restrukturalizace výrobního závodu, jeho rozštěpení na několik částí a asistenci při prodeji klíčových aktiv novému vlastníkovi

 • Asistence při prodeji malé vodní elektrárny v ČR

 • Zastupování ve sporu s Finanční správou v ČR o DPH ve výši přes 30 mil. Kč

 • Úspěšné zastupování při odvolání proti výsledkům kontroly tzv. švarcsystému u výrobní společnosti

 • Prodej významného soukromého vzdělávacího zařízení

 • Due diligence při nákupu i prodeji mnoha společností

 • Tuzemské i mezinárodní strukturování transakcí – návrh a implementace akvizičních struktur, likvidace off-shorových struktur

 • Navržení mnoha procesů přeměn a asistence při jejich realizaci

 • Studie k převodním cenám pro nadnárodní skupiny a jejich obhajoba před správcem daně