EK Partners

Převodní ceny

Transakce v rámci skupiny patří mezi běžné obchodní praktiky. Nicméně zákon stanovuje, že převodní ceny musí pro daňové účely splňovat podmínky nezávislého obchodu, čili být na tržní úrovni. Česká legislativa sice zatím neukládá povinnost vypracovat k transferovým cenám dokumentaci, nicméně podobná analýza je skvělým důkazním materiálem při finanční kontrole. Správce daně totiž považuje převodní ceny za nástroj daňové optimalizace potenciálně vedoucí k únikům a věnuje této oblasti zvýšenou pozornost.

Vypracujeme pro Vás analýzu tak, abyste splnili pravidlo tržního odstupu, eliminovali případné nesrovnalosti a zároveň nastavili transakce efektivně. Dále nabízíme pomoc v případě daňové kontroly nebo sporu.


Služby:

  • Zpracování kompletní dokumentace k převodním cenám
  • Konzultace v oblasti převodních cen
  • Příprava substance a benefit testů
  • Příprava srovnávací analýzy
  • Posouzení souladu cenotvorby s principem tržního odstupu
  • Obhajoba analýzy před správcem daně
  • Nastavení modelu transakcí v rámci skupiny
  • Zpracování přílohy k daňovému přiznání
  • Asistence při daňové kontrole či sporu
  • Žádost o závězné posouzení v oblasti převodních cen

Převodní ceny patří mezi jeden z nejdynamičtěji se vyvíjejících oborů. Zatímco objem transakcí v rámci skupin a koncernů narůstá, legislativa je stále složitější a finanční kontroly častější.

Kontaktujte nás