EK Partners

Restrukturalizace společnosti

Chcete zefektivnit fungování společnosti či celé skupiny a pouštíte se do procesu finanční, kapitálové nebo organizační restrukturalizace? Ať už provádíte dílčí nebo komplexní změny, neváhejte se na nás obrátit, naši účetní a daňoví poradci jsou tu pro Vás. Specifickou formou restrukturalizace je generační obměna, se kterou rovněž můžeme pomoci.

V problematice restrukturalizací je snadné se ztratit. Z účetního a daňového pohledu je přeměna účinná od rozhodného dne. Z právního hlediska však zanikající společnost existuje až do výmazu z rejstříku. To přináší mnohé účetní a daňové povinnosti a jejich opomenutí může vyústit v prodloužení celého procesu, odmítnutí zapsat novou společnost do rejstříku nebo finanční sankce.


Služby:

  • Konzultace v oblasti účetnictví a daní v rámci procesu restrukturalizace
  • Zpracování výchozí analýzy a návrh řešení vč. harmonogramu jednotlivých kroků
  • Identifikace problematických oblastí
  • Analýza účetních a daňových dopadů restrukturalizace
  • Asistence při realizaci
  • Zpracování účetnictví

Vždy zohledňujeme konkrétní potřeby firmy, cíle restrukturalizace a nabízíme řešení na míru dané společnosti či skupiny tak, aby byla restrukturalizace snadno zrealizovatelná, funkční a dávala smysl také z daňového a účetního hlediska.

Kontaktujte nás