EK Partners

Účetní controlling

Hledáte cesty, jak zvýšit ziskovost Vaší společnosti? Skvělým nástrojem je finanční controlling, který na základě dat z účetnictví umožňuje firmu nasměrovat a plnit podnikové cíle (KPI). Díky controllingu například zjistíte ziskovost konkrétních produktů a rozklíčujete veškeré náklady. Controlling je však především proces orientovaný do budoucna, a je tak užitečným podkladem pro manažerské rozhodování.

Controlling je zároveň úzce spjatý s manažerským účetnictvím, které v ideálním případě zahrnuje nejen rozklad nákladů a výnosů, ale také přehled peněžních toků. Jedná se o podklady k internímu využití orientované na řízení společnosti, které nemají standardizovanou formu a strukturu reportů lze přizpůsobit na míru Vašim potřebám – taky aby vedly k efektivnímu rozhodování.


Služby:

  • Konzultace v oblasti účetního controllingu
  • Návrh klíčových sledovaných ukazatelů výkonnosti (KPI)
  • Navržení a implementace controllingu na míru
  • Identifikace problematických oblastí

Controlling patří mezi procesy, které je výhodnější outsourcovat, při interním zpracování totiž hrozí ztráta nadhledu. My nabízíme nezávislý pohled, zkušené daňové poradce a výstupy, které Vaší společnosti skutečně pomůžou.

Kontaktujte nás