EK Partners

Účetní reporting

Výstupy z účetnictví jsou odrazem fungování a stavu firmy, a jsou tedy nezbytné při optimalizaci chodu a řízení společnosti. Nabízíme nastavení účetního reportingu přesně dle Vašich potřeb tak, aby výstupy byly jednotné, srozumitelné pro firemní management a snadno aplikovatelné do praxe. K dispozici Vám budou certifikovaní daňoví poradci a účetní s mnohaletou praxí.


Služby:

  • Konzultace v oblasti účetního reportingu
  • Zpracování účetního reportingu na míru
  • Nastavení reportingu v rámci firmy
  • Nastavení reportingu v rámci skupiny
  • Převod na jiné účetní standardy

Poskytujeme také kompletní účetní a daňové poradenství a na základě reportingu můžeme navrhnout další kroky vedoucí ke zlepšení finančního stavu firmy a asistovat při jejich realizaci.

Kontaktujte nás