EK Partners

Znalecké posudky

Znalecké posudky ať už pro civilní spor nebo trestní kauzu slouží jako ověření, že bylo postupováno v mezích zákona a dalších relevantních předpisů. Nabízíme odborná vyjádření a znalecké posudky v oblasti účetnictví a daní.